Термоизолационо стакло - "Јелен" д.o.o.
0%
 • Термоизолационо стакло
 • Термоизолационо стакло
 • Пресек ламистал ( памплекс ) стакла
 • Стандардно и трослојно термоизолационо стакло
 • Парсол плави
 • Стопсол бронза
 • Орнамент Катедрал жути
 • Орнамент гриз
 • Пескарено стакло
 • Армирано стакло
 • Sunguard Super Silver 20
 • Стопсол плави
 • Орнамент Чинчила бронза
 • Орнамент кора бронза
 • Орнамент Делта бронза
 • Аутоматска машина за прање стакла
 • Ефекат Low-e 1.1 стакла
 • Пуњење термо стакла племенитим гасом
 • Аутоматска машина за заптивање термо стакла полиуретаном
 • Заптивање стакла полиуретаном

Термоизолационо стакло

Овладали смо и технологијом производње нискоемисионог стакла LOW-Е 1.1 које се одликује знатном слојевитошћу која му омогућава да постигне коефицијент пролаза топлоте од само U=1,1 W/(m2К). Оно омогућава изградњу објеката који ће имати велике стаклене површине без бојазни да ћемо тиме повећати утрошак енергије за грejање. У комбинацији са одговарајућим прозорским рамом оно задовољава енергетске стандарде тзв. "пасивне куће". Овде су приказане најчешће коришћене врсте стакла,док за велике објекте у сарадњи са свим водећим фабрикама стакла можемо испоручити и друге врсте зависно од захтева архитектуре објекта.