Надстрешнице од поликарбонатних плоча - "Јелен" д.o.o.
0%
  • АЛУ надстрешница са испуном од лексана 2
  • АЛУ надстрешница са испуном од лексана 1
  • Стамбени објекат "Данекс Градња" Врачар-Београд
  • Надстрешнице различитих облика
  • Поликарбонатне плоче
  • Лучне надстрешнице
  • Надстрешнице различитих облика
  • Жупни уред католичке цркве у Брчком
  • Стамбени објекат у Брчком
  • Ауто праоница "Дрина" у Брчком

Надстрешнице од поликарбонатних плоча

Поликарбонатне плоче се израђују у различитим бојама и дебљинама. Стандардне су дебљине d=10, 16 и 20 mm, где се са повећањем дебљине повећава и број ваздушних комора. Стандардне боје су млечно бела и провидна. Лако се савијају па можемо урадити залучене надстрешнице.