Automatika za otvaranje - "Jelen" d.o.o.
0%
  • Motor za klizna vrata do 140 kg
  • MAXIM8MO6-MOTOR ZA KLIZNU KAPIJU DO 800KG.
  • MAXIM6MO6-MOTOR ZA KLIZNU KAPIJU DO 600KG.
  • MITO-600 Komplet motor za kliznu kapiju do 600kg, 24V sa dva daljinska, fotoćelijama i lampom
  • Automatika za 2-krilna senzorska vrata 800-3200 mm širine i 250 kg težine
  • Automatika BRAVO za senzorska vrata širine 800-1300mm

Automatika za otvaranje