Аутоматика за отварање - "Јелен" д.o.o.
0%
  • Motor za klizna vrata do 140 kg
  • MAXIM8MO6-MOTOR ZA KLIZNU KAPIJU DO 800KG.
  • MAXIM6MO6-MOTOR ZA KLIZNU KAPIJU DO 600KG.
  • MITO-600 Комплет мотор за клизну капију до 600kg, 24V са два даљинска, фотоћелијама и лампом
  • Аутоматика за 2-крилна сензорска врата 800-3200 мм ширине и 250 кг тежине
  • Аутоматика BRAVO за сензорска врата ширине 800-1300мм

Аутоматика за отварање