Секциона гаражна врата - "Јелен" д.o.o.
0%
  • СЕКЦИОНА ИНДУСТРИЈСКА ВРАТА СА ПОМОЋНИМ ВРАТИМА

Секциона гаражна врата

За објекте код којих није могуће класично отварање због недостатка простора или због величине отвора, право решење су секциона врата која се посебним механизмом подижу под плафон.
Секциона гаражна врата су направљена од компактних "сендвич-панела" са термо прекидом и фактором проводљивости топлоте U=0,78 W/m2К испуњених полиуретаном укупне дебљине d=42 mm. Ови панели су електролитички заштићени и потом пластифицирани. Уз помоћ точкића са лежајевима који су пресвучени тефлоном, врата бешумно клизе по челичним поцинкованим водилицама. Изузетна отпорност специјалне легуре, начин израде и заштите профила чине водилице изузетно дуготрајним. Балансирање је остварено преко торзионих опруга тестираних на 50.000 отварања и димензионисаних уз помоћ компјутерског програма тачно за Ваша врата, тако да и велика индустријска врата можете лако подићи.Термоизолована врата опремљена су, електролитички заштићеним, поцинкованим оковом. Паковање врата стандардно се изводи паралелно са плафоном на висину од око 25-40 cm од плафона, у челичне водилице (LL). Могуће је такође извести и дјелимично вертикално паковање (HL), потпуно вертикално паковање (VL) и паковање у водилице под углом различитим од 90°. Отварање ових врата је могуће помоћу електромотора (са даљинским управљањем или преко тастера) или механички. У случају нестанка струје врло лако се прелази на режим ручног отварања.
Секциона врата је могуће прилагодити потребама простора уградњом:

• Малих прозора од плексигласа,
• Малих пролазних врата,
• Вентилационе решетке и
• Сензора за аутоматско стопирање отварања,у случају пролаза испод врата.