Staklene fasade - "Jelen" d.o.o.
0%
 • Utovar stakla
 • Poslovni objekat "Nova Trgovina" Brčko
 • Poslovni objekat "Nova Trgovina" Brčko
 • Auto kuća "Samardžić" Beograd
 • Objekat "Mühlbauer" Stara Pazova
 • Objekat "Mühlbauer" Stara Pazova
 • Polustrukturalna fasada u kombinaciju sa Alucobondom Gatarić
 • Poslovni objekat "Grmeč-hem" u Derventi
 • Presјek klasične staklene fasade
 • Upravna zgrada "Mandic komerc" u Derventi
 • Poslovni centar "Gataric" u Krnjesevcima, Beograd
 • Presjek polustrukturalne fasade
 • Presjek strukturalne fasade
 • Benzinska pumpa "Jelen" u Brčkom

Staklene fasade

Staklene fasade predstavljaju savremeni trend u izgradnji poslovnih objekata. Proizvode se od aluminijumskih profila, koji čine nosivu konstrukciju fasade i koji se dimenzionišu statičkim proračunom. Detaljne specifikacije materijala koji se koriste pri izradi fasada date su u poglavlju "Aluminijumska bravarija". Fasade je moguće izraditi kao:

• Strukturalne - koje se odlikuju time što se na fasadi ne vide aluminijumski profili, već samo staklo, tako da fasada ima izgled kontinualne staklene ploče, a staklo se za aluminijumski ram lijepi specijalnim strukturalnim silikonima i ima konstruktivnu funkciju,
• Polustrukturalne - kod kojih je vidljiv tanak aluminijumski ram širine približno 15 mm po obodu staklenog polja, ali se ovim dobija znatno sigurnija konstrukcija jer je staklo ugrađeno u aluminijumski ram, koji preuzima glavnu konstruktivnu funkciju,
• Klasične - odnosno zid zavjese, gdje su podjele na staklenoj fasadi izvedene vidljivim aluminijumskim profilima u širini od približno 50 mm.

Otvaranje krila kod strukturalne i polustrukturalne fasade moguće je samo oko gornje horizontalne osovine u smjeru prema vani, dok je kod klasične fasade moguće izvesti standardno otvaranje na unutra oko jedne ili obe ose. Fasade se ostakljuju termoizolacionim staklima kod kojih spoljašnje staklo obavezno mora biti kaljeno ili lamistal (pampleks), kako bi se izbjegle eventualne nesreće usled loma stakla.