Стаклене фасаде - "Јелен" д.o.o.
0%
 • Утовар стакла
 • Пословни објекат "Нова Трговина" Брчко
 • Пословни објекат "Нова Трговина" Брчко
 • Aуто кућа "Самарџић" Београд
 • Oбјекат "Мühlbauer" Стара Пазова
 • Oбјекат "Mühlbauer" Стара Пазова
 • Полуструктурална фасада у комбинацију са Alucobondom Гатарић
 • Пословни објекат "Грмеч-хем" у Дервенти
 • Пресек класичне стаклене фасаде
 • Управна зграда "Мандиц комерц" у Дервенти
 • Пословни центар "Гатарић" у Крњешевцима, Београд
 • Пресек полуструктуралне фасаде
 • Пресек структуралне фасаде
 • Бензинска пумпа "Јелен" у Брчком

Стаклене фасаде

Стаклене фасаде представљају савремени тренд у изградњи пословних објеката. Производе се од алуминијумских профила, који чине носиву конструкцију фасаде и који се димензионишу статичким прорачуном. Детаљне спецификације материјала који се користе при изради фасада дате су у поглављу "Алуминијумска браварија". Фасаде је могуће израдити као:

• Структуралне - које се одликују тиме што се на фасади не виде алуминијумски профили, већ само стакло, тако да фасада има изглед континуалне стаклене плоче, а стакло се за алуминијумски рам лепи специјалним структуралним силиконима и има конструктивну функцију,
• Полуструктуралне - код којих је видљив танак алуминијумски рам ширине приближно 15 mm по ободу стакленог поља, али се овим добија знатно сигурнија конструкција јер је стакло уграђено у алуминијумски рам, који преузима главну конструктивну функцију,
• Класичне - односно зид завесе, где су поделе на стакленој фасади изведене видљивим алуминијумским профилима у ширини од приближно 50 mm.

Отварање крила код структуралне и полуструктуралне фасаде могуће је само око горње хоризонталне осовине у смеру према вани, док је код класичне фасаде могуће извести стандардно отварање на унутра око једне или обе осе. Фасаде се остакљују термоизолационим стаклима код којих спољашње стакло обавезно мора бити каљено или ламистал (памплекс), како би се избегле евентуалне несреће услед лома стакла.