Ulazna vrata - "Jelen" d.o.o.
0%
 • V-27
 • V-26
 • V-25
 • V-24
 • V-23
 • V-22
 • V-21
 • Presjek ulaznih vrata s aluminijskim opšavom zida
 • V-20
 • V-19
 • V-18
 • V-17
 • V-16
 • V-15
 • V-14
 • V-13
 • V-12
 • V-11
 • V-10
 • V-9
 • V-8
 • V-7
 • V-6
 • V-5
 • V-4
 • V-5
 • V-2
 • V-1
 • Sigurnosna brava
 • D-133
 • S-28
 • Rukohvat
 • Automat-diplomat
 • Kodirani cilindar sa okretačem
 • Stoper
 • Elektro-prihvatnik
 • Odbojnik
 • P-44
 • P-54
 • P-24
 • P-30
 • P-20
 • P-20
 • P-93
 • S-11
 • S-24
 • P-45
 • P-42
 • P-33
 • P-40
 • P-23
 • Р-24
 • P-22
 • P-002
 • P-96
 • P-94
 • P-47
 • P-74
 • P-76
 • S-16
 • P-003
 • D-128
 • D-127
 • B-15
 • D-125
 • S-20
 • D-134
 • S-21
 • S-23
 • S-25
 • P-54
 • P-001
 • D-124
 • B-18
 • D-101
 • D-103
 • D-108
 • Sigurnosna šarka
 • D-112
 • D-118
 • Špijunka
 • D-108
 • Kodirani cilindar
 • D-131
 • K-20
 • K-21
 • K-22
 • K-23
 • K-24
 • K-25
 • K-26
 • K-27
 • K-28
 • K-31
 • K-33
 • K-34
 • K-35
 • K-36
 • K-37
 • K-39
 • K-42
 • K-48
 • K-50
 • K-52
 • K-53
 • K-55
 • K-57
 • K-59
 • K-62
 • K-64
 • K-67
 • K-72
 • K-76
 • K-82
 • K-85
 • K-86
 • K-88
 • K-92
 • K-95
 • K-99
 • P-16
 • P-18
 • P-19
 • Р-30
 • P-21
 • P-32
 • P-41
 • P-54
 • P-77
 • P-79
 • P-96

Ulazna vrata

Detaljne specifikacije materijala koji se koriste pri izradi ulaznih vrata date su u poglavlju ''Aluminijumska bravarija''. Opcije koje stoje na raspolaganju kupcima pri izradi ulaznih vrata su sledeće:
• Aluminijumski ram vrata može biti sa ili bez termičkog prekida.

• Ispuna vrata može biti:

1) Kombinacija ravnih termoizolacionih panela i stakla koji obezbjeđuju odličnu termičku izolaciju, sa podjelom aluminijumskim prečkama. Ovaj tip vrata se izrađuje u svim standardnim bojama:
• eloksirana silver-siva S-1,
• eloksirana tamno-braon (čokolada) S-6 i
• plastificirana bijela RAL 9016, dok se za veće količine mogu poručiti i druge boje.

2) Reljefasti paneli sa ili bez staklenih otvora koje uvozimo iz firme "Aluminco" Grčka. Kupcima je na raspolaganju veliki izbor dezena panela koji svakim vratima daju poseban izgled. Standardne boje u kojima se izrađuje ovaj tip vrata su Bijela plastificirana RAL 9016 i tamno-braon palstificirana RAL 8019.

• Vrata se mogu opremiti prema Vašem izboru:

1) Sigurnosnom bravom sa tri tačke zaključavanja,
2) Elektro-prihvatnikom za otvaranje preko interfona,
3) Kodiranim cilindrom sa 5 ključeva,
4) Špijunkom,
5) Automatom-diplomatom za zatvaranje vrata koji može biti sa ili bez blokade u otvorenom položaju,
6) Stoperom za blokadu vrata u željenom položaju,
7) Odbojnikom za vrata i
8) Postoji mogućnost izbora različitih vrsta kvaka i rukohvata.