Улазна врата - "Јелен" д.o.o.
0%
 • В-27
 • B-26
 • B-25
 • В-24
 • В-23
 • В-22
 • В-21
 • Пресек улазних врата са алуминијумском опшивком зида
 • В-20
 • В-19
 • В-18
 • В-17
 • В-16
 • В-15
 • В-14
 • В-13
 • В-12
 • В-11
 • В-10
 • В-9
 • В-8
 • В-7
 • В-6
 • В-5
 • В-4
 • В-5
 • В-2
 • В-1
 • Сигурносна брава
 • Д-133
 • C-28
 • Рукохват
 • Аутомат-дипломат
 • Кодирани цилиндар са окретачем
 • Стопер
 • Електро-прихватник
 • Одбојник
 • П-44
 • П-54
 • П-24
 • П-30
 • П-20
 • П-20
 • П-93
 • C-11
 • C-24
 • П-45
 • П-42
 • П-33
 • П-40
 • П-23
 • П-24
 • П-22
 • П-002
 • П-96
 • П-94
 • П-47
 • П-74
 • П-76
 • C-16
 • П-003
 • Д-128
 • Д-127
 • Б-15
 • Д-125
 • C-20
 • Д-134
 • C-21
 • C-23
 • C-25
 • П-54
 • П-001
 • Д-124
 • Б-18
 • Д-101
 • Д-103
 • Д-108
 • Сигурносна шарка
 • Д-112
 • Д-118
 • Шпијунка
 • Д-108
 • Кодирани цилиндар
 • Д-131
 • K-20
 • K-21
 • K-22
 • K-23
 • K-24
 • K-25
 • K-26
 • K-27
 • K-28
 • K-31
 • K-33
 • K-34
 • K-35
 • K-36
 • K-37
 • K-39
 • K-42
 • K-48
 • K-50
 • K-52
 • K-53
 • K-55
 • K-57
 • K-59
 • K-62
 • K-64
 • K-67
 • K-72
 • K-76
 • K-82
 • K-85
 • K-86
 • K-88
 • K-92
 • K-95
 • K-99
 • П-16
 • П-18
 • П-19
 • П-30
 • П-21
 • П-32
 • П-41
 • П-54
 • П-77
 • П-79
 • П-96

Улазна врата

Детаљне спецификације материјала који се користе при изради улазних врата дате су у поглављу ''Алуминијумска браварија''. Опције које стоје на располагању купцима при изради улазних врата су следеће:

• Алуминијумски рам врата може бити са или без термичког прекида.

• Испуна врата може бити:

1) Комбинација равних термоизолационих панела и стакла који обезбеђују одличну термичку изолацију, са поделом алуминијумским пречкама. Овај тип врата се израђује у свим стандардним бојама:
• елоксирана силвер-сива S-1,
• елоксирана тамно-браон (чоколада) S-6 и
• пластифицирана бела RAL 9016, док се за веће количине могу поручити и друге боје.

2) Рељефасти панели са или без стаклених отвора које увозимо из фирме "Aluminco" Грчка. Купцима је на располагању велики избор дезена панела који сваким вратима дају посебан изглед. Стандардне боје у којима се израђује овај тип врата су , бела пластифицирана RAL 9016 и тамно-браон палстифицирана RAL 8019.

• Врата се могу опремити према Вашем избору:

1) Сигурносном бравом са три тачке закључавања,
2) Електро-прихватником за отварање преко интерфона,
3) Кодираним цилиндром са 5 кључева,
4) Шпијунком,
5) Аутоматом-дипломатом за затварање врата који може бити са или без блокаде у отвореном положају,
6) Стопером за блокаду врата у жељеном положају,
7) Одбојником за врата и
8) Постоји могућност избора различитих врста квака и рукохвата.