Ulazna vrata - "Jelen" d.o.o.
0%
 • V-27
 • V-26
 • V-25
 • V-24
 • V-23
 • V-22
 • V-21
 • Presjek ulaznih vrata s aluminijskim opšavom zida
 • V-20
 • V-19
 • V-18
 • V-17
 • V-16
 • V-15
 • V-14
 • V-13
 • V-12
 • V-11
 • V-10
 • V-9
 • V-8
 • V-7
 • V-6
 • V-5
 • V-4
 • V-5
 • V-2
 • V-1
 • Sigurnosna brava
 • D-133
 • S-28
 • Rukohvat
 • Automat-diplomat
 • Kodirani cilindar sa okretačem
 • Stoper
 • Elektro-prihvatnik
 • Odbojnik
 • P-44
 • P-54
 • P-24
 • P-30
 • P-20
 • P-20
 • P-93
 • S-11
 • S-24
 • P-45
 • P-42
 • P-33
 • P-40
 • P-23
 • Р-24
 • P-22
 • P-002
 • P-96
 • P-94
 • P-47
 • P-74
 • P-76
 • S-16
 • P-003
 • D-128
 • D-127
 • B-15
 • D-125
 • S-20
 • D-134
 • S-21
 • S-23
 • S-25
 • P-54
 • P-001
 • D-124
 • B-18
 • D-101
 • D-103
 • D-108
 • Sigurnosna šarka
 • D-112
 • D-118
 • Špijunka
 • D-108
 • Kodirani cilindar
 • D-131
 • K-20
 • K-21
 • K-22
 • K-23
 • K-24
 • K-25
 • K-26
 • K-27
 • K-28
 • K-31
 • K-33
 • K-34
 • K-35
 • K-36
 • K-37
 • K-39
 • K-42
 • K-48
 • K-50
 • K-52
 • K-53
 • K-55
 • K-57
 • K-59
 • K-62
 • K-64
 • K-67
 • K-72
 • K-76
 • K-82
 • K-85
 • K-86
 • K-88
 • K-92
 • K-95
 • K-99
 • P-16
 • P-18
 • P-19
 • Р-30
 • P-21
 • P-32
 • P-41
 • P-54
 • P-77
 • P-79
 • P-96

Ulazna vrata

Detaljne specifikacije materijala koji se koriste pri izradi ulaznih vrata date su u poglavlju "Aluminijska bravarija".Opcije koje stoje na raspolaganju kupcima pri izradi ulaznih vrata su sljedeće:
-Aluminijski ram vrata može biti sa ili bez termičkog prekida.
Ispuna vrata može biti:
1.Kombinacija ravnih termoizolacionih panela koji obezbjeđuju odličnu termičku izolaciju sa podjelom aluminijskim prečkama.
Ovaj tip vrata se izrađuje u svim standardnim bojama:
-eloksirana silver siva S-1
-eloksirana tamno-smeđa(čokolada) S-6
-plastificirana bijela RAL 9016.
Za veće količine mogu se poručiti i druge boje.
2. Reljefasti paneli, sa ili bez staklenih otvora koje uvozimo iz "Aluminiko" Grčka.Kupcima je na raspolaganju veliki izbor dezena panela koji svakim vratima daju poseban izgled.Standardne boje u kojima se izrađuje ovaj tip vrata su:
-bijela plastificirana RAL 9016
-tamno-smeđa RAL 8019.
Vrata se mogu opremiti po vašem izboru:
1.Sigurnosnom bravm sa tri točke zaključavanja
2.Elektro prihvatnikom za otvaranje preko interfona
3. Kodiranim cilindrom sa pet ključeva
4. Špijunkom
5. Automatom-diplomatom za zatvaranje vrata koji može biti sa ili bez blokade u otvorenom položaju
6. Stoperom za blokadu vrata u željenom položaju
7.Odbojnikom za vrata
8.Postoji mogućnost izbora različitih vrsta kvaka i rukohvata.